Skoči do sadržaja

Najčešće postavljena pitanja - COVID-19

 

Kontakt za informacije i zaključenje ugovora
 

Kako da kontaktiram GRAWE ako želim da izbjegnem fizički kontakt?

Kontaktirati nas možete na kontakt telefon: +387 33 772 500,također se možete obratiti putem e-mail adrese : office.sarajevo@grawe.ba

Više informacija:

Uzimajući u obzir specifičnost situacije a u skladu sa mjerama Vlade Federacije BiH i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija te s namjerom da damo svoj doprinos očuvanju zdravlja svih nas i da se ponašamo odgovorno u novonastaloj epidemiološkoj situaciji, sprovodimo preventivne mjere i poslovne procese prilagođavamo nastaloj situaciji koja je posljedica pojave virusa COVID-19.

Molimo naše klijente i zaposlene da uvažavaju preporuke nadležnih institucija i stručnjaka koje se odnose na preventivne mjere u cilju spriječavanja širenja Korona virusa.

Najbrži način da kontaktirate GRAWE je preko Vašeg GRAWE zastupnika, putem email-a ili telefona.

Možete kontaktirati i GRAWE prodajne urede i savjetnike za korisnike u Vašoj blizini.

Na raspolaganju smo da svim našim osiguranicima pružimo neophodnu podršku i svi dospijeli zahtjevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

 

Prijava štete

Kako da prijavim štetu?

Prijavu štete možete izvršiti putem e-maila: stete.sarajevo@grawe.ba

Potrebnu fotodokumentaciju po prijavi štete možete dostaviti i na viber broj +387 61 166 359 uz naznačeno ime i prezime ugovarača osiguranja/vlasnika vozila. Također, prijavu možete izvršiti putem pošte, slanjem potrebne dokumentacije na adresu ul. Trg Solidarnosti br. 2 , 71000 Sarajevo

 

Više informacija

Prijavu štete po policama automobilske odgovornosti, auto kaska, imovine te za prijavu osiguranih slučajeva (smrtni slučaj, teška bolest i nezgoda) možete izvršiti na brz i jednostavan način dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca, i neophodne dokumentacije koje nožete pronaći na slijedećim linkovima:

Formulari za prijavu štete su:

Napominjemo da je na kraju svakog formulara navedena potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz popunjen i potpisan formular.

 

Osiguranje života

 

Da li mogu odgoditi plaćanje premije životnog osiguranja, smanjiti premiju ili se osloboditi plaćanja na određeni period?

Odgođeno plaćanje premije moguće je u periodu i do 80 dana.

Smanjenje premije osiguranja (osigurane sume) je moguće, u skladu sa uslovima, i to početkom svake osiguravajuće godine (datum kada je osiguranje počelo).

Pružamo i mogućnost oslobađanja od plaćanja premije na određeni period.

Više informacija

Skrećemo pažnju da se odgođenim plaćanjem ne produžava trajanje osiguranja već samo i isključivo odlaže plaćanje dospjele rate premije osiguranja.

U slučaju isteka ugovora o osiguranju, naši klijenti se mogu obratiti svom zastupniku i ukoliko žele produžiti, odnosno zaključiti novi ugovor o osiguranju. U tom slučaju neophodno je uplatiti prvu premiju osiguranja ili izjavom omogućiti da se prva premija osiguranja preknjiži, odnosno naplati iz osiguranja koje je isteklo.

Ukoliko klijent nije u mogućnosti da izvrši uplatu svoje premije ni u periodu od 80 dana u mogućnosti smo da mu ponudimo i oslobađanje od plaćanja premije – kapitalizaciju. Oslobađanje od plaćanja premije (kapitalizacija) je moguća u skladu sa uslovima, odnosno ako je protekla najmanje 1/10 trajanja osiguranja i ako su za taj period plaćene premije.

 

Da li poslije oslobađanja od plaćanja premije ili smanjenja mogu ponovo da nastavim sa plaćanjem svog životnog osiguranja?

Reaktiviranje police nakon oslobađanja od plaćanja premije (kapitalizacija) je moguće od istog datuma sa kojim je polisa kapitalizovana ili od nekog drugog datuma koji klijentu odgovara.

Više informacija

Kada se steknu uslovi za to, klijent može nastaviti sa plaćanjem svog osiguranja, odnosno reaktivirati kapitalizovanu policu i to na dva načina:

I Sa uplatom zaostale/neplaćene premije:

  • poslati pismeni zahtjev,
  • izjavu da se ne potražuje naknada iz osiguranih slučajeva za razdoblje u kojem nije plaćana premija,
  • izjavu o nepromijenjenom zdravstvenom stanju,
  • potvrdu o uplaćenim premijama.

II Bez retroaktivnog uplaćivanja (zaostale/neplaćene) premije:

  • uz pismenu najavu mjesec dana prije datuma početka osiguravajuće  godine,
  • izračunava se nova osigurana suma, umanjena za period neplaćanja (i ukupnoj sumi pripisuje se stara kapitalizirana suma).

Promjena iznosa premije, bez obzira na to da li je smanjenje ili povećanje premije, je moguće i to početkom svake osiguravajuće godine (datum kada je osiguranje počelo).

 

Da li GRAWE osiguranje pruža pokriće u slučaju smrti uslijed Korona virusa (COVID-19)?

Ukoliko klijent u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju života nije bolovao ili bio zaražen virusom COVID-19, a oboli ili se zarazi u toku trajanja osiguranja, onda ima pokriće za slučaj smrti uzrokovane virusom COVID-19.

Važno:

Ukoliko je osiguranik u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju života već bolovao ili bio zaražen virusom COVID-19, a da mu je to bilo poznato ili nije moglo biti nepoznato, onda nema pokriće za slučaj smrti uzrokovane virusom COVID-19.

Kako mogu uplatiti premiju osiguranja iz inostranstva?

Instrukcije za uplatu životnog osiguranja iz inostranstva

 

Kako mogu naplatiti naknadu po isteku osiguranja (doživljenju) po mojoj polici životnog osiguranja ukoliko se nalazim u inostranstvu?

Prije isplate, a na Vaš zahtjev, dostavit ćemo Vam na adresu u inostranstvu formulare koje trebate popunjene i potpisane vratiti na našu adresu u Sarajevu.

Više informacija

Ukoliko se u trenutku isteka Vaše police osiguranja ne nalazite u Bosni i Hercegovini, isplatu naknade po osnovu isteka Vašeg osiguranja  (doživljenja) možemo izvršiti na Vaš transakcijski račun otvoren u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko u ovom trenutku nemate otvoren transakcijski račun u Bosni i Hercegovini, uplatu ćemo izvršiti na Vaš račun otvoren u zemlji u kojoj se nalazite.

 

Da li osobe koje su bile u izolaciji zbog virusa COVID-19, ili su bile zaražene ili oboljele i izliječene od navedenog virusa, mogu da zaključe ugovor o osiguranju života?

Prije zaključenja police životnog osiguranja, za svakog klijenta se radi procjena rizika pri čemu se u obzir uzima više faktora kao što su: zanimanje, pristupna starost i zdravstveno stanje klijenta.  Na osnovu analize svih pomenutih parametara donosi se odluka da li i koji program životnog osiguranja klijent može ugovoriti.

 

Putno zdravstveno osiguranje

 

Da li putno zdravstveno osiguranje (GRAWE Tour) pokriva liječenje virusa COVID-19 u inostranstvu?

Prema Općim uvjetima osiguranja GRAWE Tour (Član 1. Stav 6.1.11) sve obaveze osiguravača su isključene u slučaju epidemije/pandemije.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...