Skoči do sadržaja
FORMULARI
Formulari iz osiguranja života i nezgode/nesretnog slučaja
Formulari iz osiguranja motornih vozila
Formulari iz osiguranja imovine
INSTRUKCIJE ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA
BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU PREMIJA OSIGURANJA

Životna osiguranja:

1990490006736309 - SPARKASSE BANK D.D.

3386902246785313 – UNICREDIT BANK D.D.

1320302010132013 – NLB BANKA D.D.

3060510000027638 – ADDIKO BANK D.D.

1610000004880178 – RAIFFEISEN BANK BiH D.D.

5550050018560529 – NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA

1861010310744760 -- ZIRAATBANK BH D.D.

 

 

Neživotna osiguranja:

1990490056576073 - SPARKASSE BANK D.D.

3386902296532442 - UNICREDIT BANK D.D.

1320302010132304 - NLB BANKA D.D.

1320302010132110 - NLB BANKA D.D.

3060340000726774 - ADDIKO BANK D.D.

3060310000300412 - ADDIKO BANK D.D.

1610000004880275 - RAIFFEISEN BANK BiH D.D.

1610000004880372 - RAIFFEISEN BANK BiH D.D.

1860001046835082 - ZIRAATBANK BH D.D.

1340011150001618  - ASA Banka d.d.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...