Skoči do sadržaja

Savjeti o štetama iz auto osiguranja

 

1. Koji je postupak prijave štete po autoodgovornosti (AO)?

Popunjavanje formulara, kopiranje potrebne dokumentacije u prostorijama GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo i pregled vozila od strane procjenitelja.

 

2. Da li neko može u ime vlasnika vozila prijaviti štetu po autoodgovornosti (AO)?

U ime vlasnika vozila moguće je prijaviti štetu po autoodgovornosti (AO) ukoliko osoba ima punomoć ili dokaz o vlasništvu nad vozilom.

 

3. Šta uraditi nakon saobraćajne nesreće?

Nakon saobraćajne nesreće potrebno je pozvati policiju i prijaviti štetu u osiguravajuće društvo.

 

4. Šta uraditi u slučaju sudara s vozilom inostranih registracijskih oznaka?

U slučaju sudara s vozilom inostranih registracijskih oznaka potrebno je obratiti se korespodentu osiguravajućeg društva štetnika.

 

5. Šta uraditi u slučaju sudara s neosiguranim motornim vozilom?

U slučaju sudara s neosiguranim motornim vozilom potrebno je pozvati policiju i prijaviti štetu u osiguravajuće društvo, obaveza za plaćanje štete je na Zaštitnom Fondu Federacije Bosne i Hercegovine (ZF FBiH).

 

6. Zašto štetu ne plaća osiguranje kod kojeg je klijent odlučio platiti policu?

Zato što ne postoji obaveza osiguravača prema uslovima autoodgovornosti (AO). Polica AO pokriva štetu nanesenu trećim licima od strane vozila koji je predmet osiguranja.

 

7. Na koji način se prijavljuje i procjenjuje šteta?

Šteta se prijavljuje u pismenoj formi na za to predviđenom formularu a procjenjuje vizuelnim pregledom procjenitelja i obradom u kalkulacijskom sistemu za obradu štete.

 

8. Koliko traje proces naplate štete?

Proces naplate štete traje 14 dana od potpisivanja zaključnog sporazuma.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...