Skoči do sadržaja
GRAWE auto
Centralni ured Sarajevo

Trg solidarnosti 2
71 000 Sarajevo

Odjel za korisnike:
033 772 500
vildana.muhic@grawe.ba

Ured Tuzla

18. hrvatske brigade 2
75 000 Tuzla

Odjel za korisnike:
035 249 200
azra.topic@grawe.ba

Ured Mostar

Alekse Šantića 8
88 000 Mostar

Odjel za korisnike:
036 333 731
dijana.sunjic@grawe.ba

Ured Zenica

Vatrogasni put 3
72000 Zenica

Odjel za korisnike:
032 448 220
nugzeta.porca@grawe.ba

Ured Travnik

Konatur bb
72270 Travnik

Odjel za korisnike:
030 541-580
ermina.brkanic@grawe.ba

Ured Bihać

Bihaćkih branilaca br. 2
77 000 Bihać

Odjel za korisnike:
037 311 000
helena.vidovic@grawe.ba

 

Ured Goražde

Ferida Dizdarevića bb
73 000 Goražde

Odjel za korisnike:
038 240 300
enes.pleh@grawe.ba

GRAWE Info centar + 387 33 772 500

  

  

Ponude i police osiguranja
Kontakt odjela za marketing:

+387 33 772 558

+387 33 772 510

marketing.sarajevo@grawe.ba                                                                        

 Fax +387 33 772 551

GRAWE TOUR putno osiguranje

Servisni centar na raspolaganju 24 sata dnevno

Tel.+43 1 525 036 217

 

Kontakt Odjela za ljudske resurse
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...