Skoči do sadržaja
Sarajevo
Centralni ured Sarajevo

Trg solidarnosti 2

71 000 Sarajevo

Odjel za korisnike:

033 772 500

vildana.muhic@grawe.ba

Podružnica Tuzla

18. hrvatske brigade 2

75 000 Tuzla

Odjel za korisnike:

035 249 200

azra.topic@grawe.ba

Podružnica Mostar

Alekse Šantića 8

88 000 Mostar

Odjel za korisnike:

036 333 731

dijana.sunjic@grawe.ba

Podružnica Zenica

Vatrogasni put 3

72000 Zenica

Odjel za korisnike:

032 448 220

nugzeta.porca@grawe.ba

Podružnica Travnik

Konatur bb

72270 Travnik

Odjel za korisnike:

030 541-580

ermina.brkanic@grawe.ba

Podružnica Bihać

Džemaludina Čauševića 2

77 000 Bihać

Odjel za korisnike:

037 224 173

helena.vidovic@grawe.ba

Podružnica Goražde

Ferida Dizdarevića bb

73 000 Goražde

Odjel za korisnike:

038 240 300

enes.pleh@grawe.ba

GRAWE Info centar + 387 33 772 500

  

  

Ponude i police osiguranja

 Tel. +387 33 772 502 

        +387 33 772 607

        +387 33 772 567

  Fax    +387 33 772 565

office.sarajevo@grawe.ba

Kontakt za upite o štetama:

        Tel. +387 33 772 570

                +387 33 772 571

                +387 33 772 556

                +387 33 772 520

        Fax  +387 33 772 654

       stete.sarajevo@grawe.ba

Kontakt odjela za marketing:

             Tel.  +387 33 772 558

                    +387 33 772 510

             Fax  +387 33 772 551

        marketing.sarajevo@grawe.ba                                                                        

GRAWE TOUR putno osiguranje

            servisni centar na raspolaganju

                       24 sata dnevno

             Tel. +43 1 525 036 217

 

Kontakt Odjela za ljudske resurse
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...