Skoči do sadržaja
Šta je Evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći?

Evropski izvještaj je izvještaj o saobraćajnoj nezgodi koji se koristi kod svih saobraćajnih nezgoda a koji je urađen u skladu sa modelom koji je izdao Evropski komitet osiguranja (Comitie Europeen des Assurances-CEA). 

U slučaju saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, mjesto saobraćajne nezgode potrebno je fotografisati sa nekoliko različitih pozicija, po potrebi izmjeriti pojedine elemente saobraćajne nezgode te izvršiti popunu obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi. 

U slučaju neusaglašenosti učesnika oko popune obrasca izvještaja ili ukoliko učesnici u nezgodi nemaju obrazac izvještaj o nezgodi, dužni su pozvati policiju. 

- Po jedan primjerak popunjenog i potpisanog izvještaja o nezgodi uručuje se drugom učesniku nezgode i drugi primjerak se dostavlja osiguravajućem društvu, kod koga je zaključena polisa obaveznog osiguranja, odnosno društvu kod koga je izdat zeleni karton. 

- Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala tri ili više vozila, koriste se dva ili više kompleta evropskog izvještaja. 

 

  • Oba učesnika saobraćajne nesreće moraju potpisati Evropski izvještaj
  • Prilikom popune evropskog izvještaja koristi se hemijska olovka. 
  • Nije beznačajno naglasiti da  redoslijed potpisivanja učesnika saobraćajne nezgode nije određen, prilikom popune.
Primjer:

Član 158.

  1. Policija i druga ovlaštena lica dužni su izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, izvršiti fotografiranje mjesta nesreće, napraviti zapisnik o uviđaju i izvršiti druge potrebne radnje u skladu s ovim Zakonom.
  2. Poslije saobraćajne nesreće u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni odmah ukloniti vozila s kolovoza i razmijeniti lične podatke, te popuniti i potpisati obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nesreći. Vozači ne smiju napustiti mjesto saobraćajne nesreće prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava.

Član 159.

(2) Policija je dužna izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako dođe do nesporazuma ili neslaganja jednog od učesnika prilikom popunjavanja obrasca evropskog izvještaja ili učesnici u nesreći nemaju obrazac evropskog izvještaja.

(3) Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je izaći na mjesto saobraćajne nesreće u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika saobraćajne nesreće.

Manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nesreći nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se može samostalno kretati na putu.

Primjer pravilno popunjenog Evropskog izvještaja:
European statement
Stranica 1
European statement page 2
Stranica 2

Zaključak:

Koristiti Evropski izvještaj u slučaju:

 - Manje materijalne štete;

 

Pravilan daljni postupak:

 

- Fotografisati lice mjesta saobraćajne nezgode;

 -   Popuniti evropski izvještaj i razmjeniti podatke;

       - Obratiti se društvu odgovornom za naknadu štete.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...