Skoči do sadržaja
KONTAKT

Merima Hadžić, MA                                                                                                                                                                       

Odjel marketinga                                                                                                                                                                            

Referent za PR u odjelu marketinga                                                                                                                                              

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo                                                                                                                                                 

Trg solidarnosti 2, 71 000 Sarajevo                                                                                                                                                

Tel. +387 33 772 608                                                                                                                                                                   

Fax +387 33 772 501                                                                                                                                                                     

merima.hadzic@grawe.ba                                                                                                                                                              

www.grawe.ba          

                                                                                                                                                                       

Omer Branković, MA                                                                                                                                 

Odjel marketinga

Referent za marketing

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti 2, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 772 558

Fax +387 33 772 501

omer.brankovic@grawe.ba

www.grawe.ba

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...