Skoči do sadržaja
Životno osiguranje za Vašu porodicu
GRAWE FAMILY PLUS

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo se brine za Vas i Vašu porodicu. Brigom o Vama i  Vašim najdražima kreirali smo jedinstveni proizvod porodičnog životnog osiguranja GRAWE FAMILY PLUS, pomoću kojeg možete osigurati Vas i Vašeg bračnog, odnosno životnog saputnika. Ljubav vas spaja, a GRAWE osigurava.

Uz životno osiguranje može se ugovoriti i dodatno osiguranje životnih saputnika i njihove djece za slučajeve invaliditeta i smrti.

Porodično životno osiguranje GRAWE FAMILY PLUS Vam pruža sljedeće pogodnosti:

 • Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost članova jednoga domaćinstva 
 • Finansijska sigurnost – zaštita bračnih, odnosno životnih saputnika i njihove djece za slučajeve invaliditeta i smrti 
 • Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu 
 • Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

Obračun naknade kod porodičnog životnog osiguranja GRAWE FAMILY PLUS je slijedeći:


1. Kod isteka osiguranja/kod doživljenja:

 • jedna suma životnog osiguranja 
 • cjelokupna dobit

2. Kod prirodne smrti (usljed bolesti) jednog ili oba osiguranika:

 • jedna suma životnog osiguranja 
 • dobit do tada ostvarena

3. U slučaju smrti usljed nezgode jednog osiguranika:

 • jedna suma dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode 
 • jedna suma životnog osiguranja 
 • dobit do tada ostvarena

4. U slučaju istovremene smrti usljed nezgode oba osiguranika:

 • dvije sume dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode 
 • jedna suma životnog osiguranja 
 • dobit do tada ostvarena

Za više informacija o programu osiguranja GRAWE FAMILY PLUS za Vas smo pripremili letak koji možete pogledati i/ili downloadovati na linku sa strane.

Za više informacija o programu osiguranja GRAWE FAMILY PLUS obratite se telefonski Odjelu za korisnike GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, direktno prodajnim zastupnicima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo ili posjetite Vama najbliži GRAWE ured.

LETAK GRAWE FAMILY PLUS

Preuzmite letak GRAWE FAMILY PLUS u nastavku
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...