Skoči do sadržaja
Prijava štete iz osiguranja imovine

Kroz online formular možete prijaviti štete na imovini, bez obzira radi li se o prijavi štete po osiguranju imovine ili štete po CMR-u.

Prijava štete iz osiguranja imovine

imovina
Prijava štete iz osiguranja imovine

Prijava štete iz osiguranja imovine

Prijava štete CMR
Prijava štete CMR

Prijava štete CMR

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...