Skoči do sadržaja

GRAWE Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

 

 

„Osiguravamo Vaš najveći kapital – Vaše radnike"

 

 

Nesretni slučaj ne možete spriječiti, ali njegove posljedice možete učiniti podnošljivima. Misleći na kompletnu zaštitu naših klijenata GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo Vam nudi i GRAWE Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja, koje obuhvata:

  1. osiguranje za slučaj smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode),
  2. osiguranje za slučaj smrti zbog posljedica bolesti,
  3. osiguranje za trajnu invalidnost zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode),
  4. naknadu za bolničke dane, za svaki dan proveden na liječenju u bolnici zbog nesretnog slučaja,
  5. naknadu za troškove liječenja.

(Obavezno je ugovaranje pokrića po tačkama 1. i 3. a po tačkama 2. 4. i 5. prema želji.)

 

Za više informacija o Kolektivnom osiguranju od nesretnog slučaja obratite se telefonski Odjelu za korisnike GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, direktno prodajnim zastupnicima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo ili posjetite Vama najbliži GRAWE ured.

 

 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...