Skoči do sadržaja

Najčešća pitanja o osiguranjima imovine

 

 

1. Kako se određuje vrijednost za nekretninu prilikom sklapanja osiguranja?

Imovina se osigurava na novu vrijednost. Kao nova vrijednost objekta smatraju se troškovi ponovne izgradnje osiguranog objekta u istom kraju u kojem se objekat nalazi, uključujući troškove planiranja i konstruisanja. Procjena objekta se vrši na osnovu vrste gradnje.

 

2. Šta u osiguranju imovine osigurava GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo?

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo osigurava stambene objekte (kuće), vikendice, prateće objekte (garaže, ljetne kuhinje...), etažno vlasništvo (stanove) i predmete domaćinstva.

 

3. Šta je osigurano kod stambenog objekta?

Kod osiguranja stambenog objekta osiguran je objekat sa svim svojim sastavnim dijelovima, ispod i iznad nivoa zemlje, uključujući podne, zidne i stropne obloge, kao i električne i plinske instalacije, te sanitarne uređaje.

 

4. Šta je osigurano kod etažnog vlasništva?

Kod etažnog vlasništva osigurani su svi građevinski dijelovi objekta koji se nalaze u osiguranom etažnom prostoru i građevinski dijelovi objekta koji sa svih strana okružuju osigurane prostorije. Također su osigurane sve instalacije koje se nalaze unutar zidova.

 

5. Koja su pokrića po domaćinstvu?

Pokrića po domaćinstvu su požarni rizici, elementarne nepogode, izljev vode, lom stakla, provalna krađa, privatna odgovornost.

 

6. Koja je procedura u slučaju nastanka štete?

U slučaju nastanka štete istu odmah prijavite GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo telefonskim putem, putem faxa, ili putem e-maila.

 

7. Da li se polica može vinkulirati u korist banke?

Da.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...