Skoči do sadržaja
Plavokosa žena ranih srednjih godina, se ogleda u ogledalu u garderobi, i vidi se njen blagi odraz lica.
GBH11

Program jednokratne uplate životnog osiguranja

GBH11
Program jednokratne uplate životnog osiguranja

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je kreiralo tarifu GBH11 kako bi udovoljio zahtjevima svojih klijenata koji traže tarifu životnog osiguranja sa jednokratnom uplatom premije za cijelo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju.

GBH11 je tarifa životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije za cijelo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju, koja omogućava osiguraniku ugodnu i bezbrižnu starost. Po ovoj tarifi se naknada isplaćuje kako kako po doživljenju, tako i u slučaju smrti. Uz GBH11 danas osigurajte svoju sigurnu budućnost u narednim godinama.

Karakteristike tarife GBH11

  • Kod tarife životnog osiguranja GBH11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  • U slučaju doživljenja osiguranja osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti. 
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

Naknada za slučaj doživljenja 

Korisniku osiguranja se za slučaj doživljenja isplaćuje : 

• cjelokupna suma životnog osiguranja i 
• cjelokupna dobit ostvarena po isteku osiguranja 

Isplata naknade se po želji ugovarača osiguranja isplaćuje jednokratno ili u vidu rente.

Za više informacija o programu osiguranja GRAWE PREMIUM obratite se telefonski Odjelu za korisnike GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, direktno prodajnim zastupnicima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo ili posjetite Vama najbliži GRAWE ured.
 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...