Skoči do sadržaja

Osiguranje autonezgode (AN)

Osiguranje putnika od nezgode

 

Osiguranje autonezgode (AN) Vam daje više sigurnosti i mnogobrojne pogodnosti:

  • Osiguranje lica od posljedica nezgode u motornim vozilima (AN) je osiguranje vozača i putnika od rizika smrti i trajnog invaliditeta kao posljedica nesretnog slučaja koji može nastati za vrijeme vožnje.
  • Osiguranje vozača i putnika od posljedica nezgode u motornim vozilima (AN) je dobrovoljno osiguranje koje se može ugovoriti uz policu obaveznog osiguranja i uz policu kasko osiguranja.
  • Osiguranu sumu, a time i premiju možete sami birati! Korisnost AN osiguranja prepoznaje većina naših klijenata zbog veće sigurnosti i mnogobrojnih pogodnosti.

 

Primjeri osiguranja lica od posljedica nezgode u motornim vozilima (AN):

  • U saobraćajnoj nezgodi vozač zadobije ozljede pri čemu je nastupila trajna invalidnost i/ili smrt.
  • U saobraćajnoj nezgodi putnici zadobiju ozljede pri čemu je nastupila trajna invalidnost i/ili smrt.

 

 

LETAK GRAWE AUTO

PREUZMITE LETAK GRAWE AUTO U NASTAVKU
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...