Skoči do sadržaja

Najčešća pitanja o auto osiguranju

 

 

1. Šta znači pokriće AO plus?

AO plus je dobrovoljno osiguranje za štetu koju upotrebom motornog vozila osiguranog po polici AO pretrpi ovlašteni vozač vlastitom krivicom.

 

2. Šta znači pokriće autonezgode (AN)?

Pokriće autonezgode (AN) znači osiguranje lica od posljedica nezgode u motornim vozilima.

 

3. Zašto ugovoriti GRAWE MOBIL?

GRAWE MOBIL predstavlja posebnu zaštitu i sigurnije putovanje kako za automobil tako i za vozača i putnike i to kroz cijelu godinu 24 sata dnevno. GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo posredstvom GRAWEmobil servisnog centra ima organizovano 24-satno dežurstvo tokom cijele godine, uključujući neradne dane i praznike, te omogućuje osiguranim licima da u slučaju nastanka osiguranog slučaja zatraže pomoć kod kvarova, nezgoda i brojnih drugih problema na cestama Bosne i Hercegovine i širom Evrope.

 

Nudimo brzu pomoć i naše servisne usluge. (Po primanju poziva GRAWEmobil servisni centar preduzima sve potrebne radnje, te uspostavlja potrebne kontakte s odgovarajućim servisima, radionicama, hotelima, transportnim preduzećima javnog i privatnog prijevoza i sl.). I ono najvažnije: brinemo za Vašu porodicu i druge saputnike.

 

4. Šta se dešava ukoliko osiguranik zagubi policu osiguranja?

Ukoliko osiguranik zagubi policu potrebno je da se javi u najbližu poslovnicu GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo kako bi se izdala kopija police.

 

5. Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi zeleni karton?

Ukoliko osiguranik izgubi zeleni karton potrebno je da se javi u najbližu poslovnicu GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo kako bi se izdao novi zeleni karton.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...