Skoči do sadržaja
GRAWE ELITE 20 PLUS
Najbolja kombinacija životnog osiguranja i zaštite u slučaju teške bolesti – najkompletniji program životnog osiguranja na tržištu

Život je lijep, ali je pun nepredviđenih događaja koji ga iznenada mogu napraviti teškim.
Budućnost ne možete predvidjeti, ali je možete olakšati osiguravajući se danas za bezbrižno sutra. Uz program osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS osiguravate Vaš život i istovremeno dobijate dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa 20 teških bolesti. 
GRAWE ELITE 20 PLUS objedinjava štednu komponentu sa istovremenom zaštitom i osiguranjem zdravlja osiguranika, gdje se osiguraniku u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti pruža finansijska sigurnost u razdoblju izlječenja.

PAKET ZAŠTITE U SLUČAJU NASTUPA 20 TEŠKIH BOLESTI:

•    srčani infarkt
•    bypass-operacija koronarnih arterija
•    karcinom (maligni tumor)*
•    moždani udar, apopleksija
•    hronično (terminalno) oboljenje bubrega*
•    operacija na aorti
•    transplantacija organa*
•    zamjena srčanih zalistaka*
•    multipla skleroza
•    paraliza*
•    sljepoća*
•    dobroćudni tumor mozga*
•    koma*
•    hronično otkazivanje jetre (ciroza jetre)
•    terminalna hronično opstruktivna plućna bolest
•    gubitak udova*
•    teška traumatska povreda glave*
•    teške opekotine*
•    gubitak glasa i funkcije govora
•    gluhoća (gubitak sluha)*

Osiguravajuće pokriće za djecu!

Uz GRAWE ELITE 20 PLUS, pored osiguranja Vašeg života i zaštite u slučaju nastupa neke od 20 teških bolesti, osiguravamo i Vašu djecu. GRAWE će isplatiti osiguranu sumu u slučaju da kod djeteta osigurane osobe nastupi jedna od teških bolesti, koje su označene zvjezdicom. Osiguravajuće pokriće za djecu osigurane osobe vrijedi za svu sopstvenu i posvojenu djecu, a također i za još nerođenu djecu koja još nisu posvojena, koja su napunila 3, a nisu navršila 18 godina života. Svako dijete je osigurano četvrtinom osigurane sume odrasle osigurane osobe, i to do 7.500 EUR.
Ovaj program osiguranja je jedinstven, jer pored pokrića za doživljenje isteka ugovora, smrti usljed bolesti i smrti kao posljedice nesretnog slučaja, imate pogodnosti dodatne osiguravajuće zaštite za navedene bolesti; a pored svega ovoga i Vaša djeca bivaju osigurana.
 

GRAWE ELITE 20 PLUS – najkompletniji program životnog osiguranja!

•    Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost
•    Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invaliditeta i smrti
•    Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete Vam donose zaradu
•   Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu
•   Najveći nivo sigurnosti – Uz osiguranje života i dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa teških bolesti uz Grawe Elite 20 Plus imate i osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode (UTZ),  te možete zaključiti i dodatno osiguranje za slučaj radne nesposobnosti (AUZ), kao i dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajni invaliditet (UI).

GRAWE ELITE 20 PLUS je najkompletniji program životnog osiguranja zato što uz pokrića koja pokriva životno osiguranje (doživljenje isteka trajanja osiguranja, smrt usljed bolesti i smrt kao posljedicu nesretnog slučaja) bez posebnog dodatnog osiguranja imate i dodatnu osiguravajuću zaštitu za teške bolesti.

Analizirajući najčešće teške bolesti koje se dešavaju našim sugrađanima, kreirali smo listu od 20 najčešćih i novčano najzahtjevnijih bolesti, te smo u programu osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS pored životnog osiguranja, napravili i:

GRAWE ŽIVOTNO osiguranje upit

GRAWE ŽIVOTNO osiguranje upit

Kontakt informacije

Kontakt informacije

Captcha image
Sigurnosna oznaka

Letak GRAWE ELITE 20 PLUS

Preuzmite letak GRAWE ELITE 20 PLUS u nastavku
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...