Skoči do sadržaja
GRAWE d.d. SARAJEVO

Opći podaci

Glavna direkcija: Trg solidarnosti 2, 71000 Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200486200000

Poreski broj: 01075547

Broj i datum upisa:
1. U sudski registar: UF/I 2322/98 OD 14.10.1998. godine
2. U registar kod Komisije za vrijednosne papire: 03-19-215/00 od 28.02.2001. godine
3. U registar kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH: 10-021-42 R 1998 od 24.09.1998. godine

Osnovni kapital: 8.020.000,00 KM (8.020 dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM)

Osnivač i 100% vlasnik: Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz, Austrija

Nadzorni odbor GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo:

Mr.iur., mr.oec. Georg Schneider - predsjednik

Mag. Klaus Michael Scheitegel

DI Dr. Gernot Reiter

Uprava GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo:
Fikret Hodžić, dipl. ing. maš. – predsjednik Uprave 
Mr. oec. Jasminka Turbo – član Uprave

Kontakt GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Telefon:
+387 33 772 500
Fax:+387 33 772 501
E-Mail:office.sarajevo@grawe.ba
Web: www.grawe.ba

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...