Skoči do sadržaja

SAVJETI O ŠTETAMA IZ ŽIVOTNIH OSIGURANJA

 

OSIGURANJE OSOBA (ŽIVOTNO OSIGURANJE, OSIGURANJE NESRETNOG SLUČAJA

 • Svaku štetu prijaviti u najkraćem mogućem roku na odgovarajućem formularu GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo
 • Prijava mora biti čitko i u cijelosti popunjena
 • Uz svaki odštetni zahtjev potrebno je priložiti svu raspoloživu dokumentaciju (medicinsku, policijski zapisnik i sl.)
 • Na formularima za prijavu smrtnog slučaja (bilo kojeg uzroka) stoji šta je sve potrebno priložiti uz prijavu, i original policu
 • Za prijavu štete nastupa jedne od 9 ili jedne od 20 teških bolesti potrebno je uz medicinsku dokumentaciju dostaviti i fotokopiju zdravstvenog kartona
 • Za prijavu štete usljed privremene radne nesposobnosti (bolovanja) potrebno je uz prijavu poslati medicinsku dokumentaciju i ovjerenu fotokopiju izvještaja o bolovanju za svaki mjesec proveden na istom, pojedinačno.

Po nezgodi (kolektivnoj i običnoj) trajni invaliditet se određuje nakon 6 mjeseci od dana nastanka nesretnog slučaja, uz uslov da je predmet pravno osnovan i da je liječenje u potpunosti završeno, dok naknada za bolničke dane (ukoliko su ugovoreni policom) ide po dostavljenom otpusnom pismu (original mora biti dostavljen na uvid u GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo). Postotak trajnog invaliditeta određuje liječnik - cenzor na temelju uvida u medicinsku dokumentaciju i/ili kliničkog pregleda.

Štete po smrtnim slučajevima i štete po prijavi nastupa jedne od 9 i jedne od 20 teških bolesti rješavaju se po primitku kompletne (neophodne) dokumentacije, na način da se šalju na utvrđivanje osnovanosti i po primitku vještačenja liječnika - cenzora, iste se obrađuju u najkraćem mogućem roku.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU SMRTNOG SLUČAJA – SMRT ZBOG BOLESTI

 • Izvod iz matične knjige rođenih (osiguranika i korisnika);
 • Izvod iz matične knjige umrlih;
 • Potvrda o smrti;
 • Fotokopija zdravstvenog kartona;
 • Popunjen obrazac »Prijava smrtnog slučaja usljed bolesti«;
 • Rješenje Centra za socijalni rad o zakonskom staratelju  (kod maloljetnih korisnika);
 • Sudsko Rješenje o ostavinskoj raspravi (kod zakonskih nasljednika);
 • Transakcijski  račun banke, broj tekućeg računa u KM i ime banke korisnika osiguranja;
 • Originalna polica osiguranja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU SMRTNOG SLUČAJA – SMRT USLJED NESRETNOG SLUČAJA

 • Izvod iz matične knjige rođenih (osiguranika i korisnika);
 • Izvod iz matične knjige umrlih;
 • Potvrda o smrti;
 • Fotokopija zdravstvenog kartona;
 • Popunjen obrazac »Prijava smrtnog slučaja usljed bolesti«;
 • Rješenje Centra za socijalni rad o zakonskom staratelju  (kod maloljetnih korisnika);
 • Sudsko Rješenje o ostavinskoj raspravi  (kod zakonskih nasljednika);
 • Transakcijski račun banke, broj tekućeg računa u KM i ime banke korisnika osiguranja;
 • Originalna polica osiguranja;
 • Policijski zapisnik;
 • Obdukcioni nalaz (ukoliko je urađen).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NEZGODE U SLUČAJU TRAJNE INVALIDNOSTI

 • Pisanu prijavu u vezi nesretnog slučaja sa najvažnijim podacima;
 • Kopija cjelokupne medicinske dokumentacije.
 • Policijski zapisnik (kod napada i saobraćajnih nezgoda);
 • Dokaz o izvršenoj analizi alkohola u krvi (kod napada i saobraćajnih nezgoda).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ŠTETE U SLUČAJU RADNE NESPOSOBNOSTI - AUZ

 • Prijava na za to predviđenom formularu;
 • Ispunjen formular od strane poslodovaca (Potvrda o odsustvu sa radnog mjesta);
 • Ovjerene kopije doznaka kao dokaz o dužini bolovanja.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...