Skoči do sadržaja
UGOVORITE PUTNO OSIGURANJE ONLINE

Online kupovina putnog zdravstvenog osiguranja

 

GRAWE TOUR

Ugovaranjem putnog osiguranja GRAWE TOUR, GRAWE TOUR plus, GRAWE TOUR plus sa STORNOM te dva naša nova paketa GRAWE TOUR Small i GRAWE TOUR EU, osiguravate se od nepredvidivih troškova i neugodnosti koje se mogu desiti za vrijeme putovanja.

Ispunite formu u nastavku kako biste u kratkom roku ugovorili policu putnog osiguranja.

Policom osiguranja su osigurane osobe koje u trenutku kada se zaključuje osiguranje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini. Putno osiguranje nije moguće kupiti iz inostranstva. Osigurana osoba mora biti na teritoriji Bosne i Hercegovine prije početka trajanja osiguranja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguravatelj će tražiti dokaz o početku i toku putovanja kod osigurane osobe, na osnovu pečata na pasošu osigurane osobe, što će važiti kao dokaz trenutka izlaska iz Bosne i Hercegovine, i početka putovanja.

 

Prije ugovaranja putnog osiguranja, molimo Vas da pročitate Pravilnik o korištenju internet kupovine GRAWE TOUR paketa i Opće uvjete putnog osiguranja GRAWE TOUR, GRAWE TOUR plus, GRAWE TOUR plus sa STORNOM, GRAWE TOUR Small i GRAWE TOUR EU.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...