Skoči do sadržaja
29. July 2022 ― Vrijeme čitanja: 0 minuta

Kako i jare i pare?

Kad smo zdravi, rijetko razmišljamo o tome šta može biti ako se razbolimo.
Kako i jare i pare

Istovremeno, današnji brzi i stresni tempo života, ali i krize pandemijskih razmjera, povećavaju našu ljudsku potrebu da učinimo što možemo kako bismo se osjećali zaštićenije, ali i osigurali bezbrižnije sutra za svoju porodicu.

Te nepredvidive životne situacije s pravom nas navode na razmišljanje o osiguranju, ali i štednji za budućnost. Ipak, priznat ćete, svi bismo rado da ne moramo birati, već da jednom odlukom dobijemo "i jare i pare".

 

Kako i jare i pare
Jedan program za sveobuhvatnu zaštitu

Osiguranje nam omogućava da za relativno male godišnje iznose dobijemo značajno pokriće u trenutku štetnog događaja. Međutim, tada dolazi do dileme - za koju opciju se odlučiti?

Životno osiguranje ili osiguravajuća zaštita od teških bolesti? Na jednoj strani, svjesni smo da policom tradicionalnog životnog osiguranja štitimo svoju porodicu od finansijskih troškova u slučaju smrtnog ishoda, ali istovremeno brinemo šta ako mi ili naša djeca teško obolimo?

Više ne morate birati jer vam u jednom programu nudimo "i jare i pare"!

Najkompletniji program životnog osiguranja na tržištu pod nazivom Grawe Elite 20 Plus naš je odgovor koji objedinjuje štednu komponentu i finansijsku sigurnost, ali i zaštitu života i zdravlja. Ovo je najprodavaniji proizvod koji su naši osiguranici prepoznali kao najobuhvatnije pokriće i štednju.

Kako i jare i pare 2
Šta Grawe Elite 20 Plus obuhvata?
 • Dugoročna štednja - za postepeno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost.
 • Finansijska sigurnost - zaštita vas i vaše porodice za slučajeve smrti i teške bolesti.
 • Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose vam zaradu.
 • Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu.
 • Najveći nivo sigurnosti – Uz osiguranje života i dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa teških bolesti uz Grawe Elite 20 Plus imate i osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode (UTZ),  te možete zaključiti i dodatno osiguranje za slučaj radne nesposobnosti (AUZ), kao i dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajni invaliditet (UI).
Kako i jare i pare 3
Osiguravajuće pokriće i za djecu

Uz Grawe Elite 20 Plus, pored osiguranja vašeg života i zaštite u slučaju nastupa neke od 20 teških bolesti, osiguravamo i vašu djecu. GRAWE će isplatiti osiguranu sumu u slučaju da kod djeteta osigurane osobe nastupi jedna od teških bolesti, koje su označene zvjezdicom. Osiguravajuće pokriće za djecu osigurane osobe vrijedi za svu sopstvenu i posvojenu djecu, a također i za još nerođenu djecu koja još nisu posvojena, koja su napunila 3, a nisu navršila 18 godina života.

Svako dijete je osigurano četvrtinom osigurane sume odrasle osigurane osobe, i to do 7.500 EUR.

Ovaj program osiguranja je jedinstven jer pored pokrića za doživljenje isteka ugovora, smrti usljed bolesti i smrti kao posljedice nesretnog slučaja, imate pogodnosti dodatne osiguravajuće zaštite za navedene bolesti, a pored svega ovoga i vaša djeca bivaju osigurana.

Kako i jare i pare 4
Kako se isplaćuje naknada?

Osobi koja je ugovarač osiguranja naknada se obračunava na sljedeće načine:

Kod doživljenja:

 • osigurana suma
 • cjelokupna dobit

Kod nastupa određene teške bolesti:

 • osigurana suma
 • dobit koja je dotad ostvarena

Nasljednicima osobe koja je bila ugovarač osiguranja se nadoknađuje:

Kod prirodne smrti osigurane osobe:

 • osigurana suma
 • dobit koja je dotad ostvarena

U slučaju smrti osigurane osobe usljed nezgode:

 • osigurana suma
 • osigurana suma za smrt usljed nezgode
 • dobit koja je dotad ostvarena

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe.

Kako i jare i pare 5
Kako do paketa koji pruža "i jare i pare"?

Uslovi pod kojima možete zaključiti policu Grawe Elite 20 Plus osiguranja su:

 • Osigurati se mogu osobe od navršenih 15 do 60 godina
 • Maksimalna osigurana suma je do 150.000 EUR
 • Na period 10-45 godina, gornja granica isteka osiguranja je 70 godina života
 • Odabir dinamike plaćanja premije u skladu sa vašim mogućnostima (godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno)
 • Moguće je zaključiti i dodatno osiguranje za slučaj radne nesposobnosti (AUZ) kao i dodatno osiguranje od nezgode (pojedinačno ili porodično)

Za više informacija o programu osiguranja Grawe Elite 20 Plus kontaktirajte GRAWE info centar +387 33 772 500 ili vama najbliži Grawe ured https://www.grawe.ba/grawe-kontakt-uredi/.

Naši zastupnici će odgovoriti na sva vaša pitanja i dileme i u skladu s vašim potrebama predložiti vam pokrića koja vam odgovaraju, brinući se da uz Grawe osiguranje dobijete "i jare i pare".

Adekvatnim i kontinuiranim odvajanjem novčanog iznosa koristeći program životnog osiguranja, pružate definitivno najpotpuniji osjećaj sigurnosti, stabilnosti i zaštite, kako sebi tako i svojoj porodici i to uz mjesečnu premiju već od 43,20 KM.

21. June 2022 ― Vrijeme čitanja: 0 minuta
PRAVE PRIČE - Rasim Osmić

Snaga vaših ličnih iskustava najbolji nam je motiv da budemo još bolji!

Više
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...