Skoči do sadržaja
telephone
Uspješno ste aplicirali!
Vaša aplikacija je poslana u GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

Poštovani/a,

Zahvaljujemo se na povjerenju i interesu da postanete dio GRAWE prodajnog tima.

Vaša aplikacija će biti razmotrena i bićete kontaktirani kada se otvori pozicija Zastupnik u prodaji osiguranja.

Lijep pozdrav,
Grupa za HR poslove
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...