Skoči do sadržaja
PRIJAVA ŠTETE
Prijava štete iz dodatnog osiguranja za oslobađanje od plaćanja premije za vrijeme radne nesposobnosti

Prije ispunjavanja podataka potrebnih za prijavu štete, molimo Vas da obavezno pročitate sljedeće informacije:

  • Informacije o obradi podataka

*Nastavkom na online prijavu štete izjavljujete da svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujete istinitost i potpunost datih informacija, te da ćete snositi sve zakonske posljedice u slučaju neistinitih i/ili nepotpunih informacija, te da jeste upoznati sa pravom GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo da naplatu regresnih potraživanja prema trećim licima odgovornim za nastanak štetnog događaja.

KORAK 1/6 KORAK 2/6 KORAK 3/6 KORAK 4/6 KORAK 5/6 KORAK 6/6 Provjera upisanih podataka
Autentifikacija klijenata

Autentifikacija klijenata

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...