Skoči do sadržaja
Prijava štete
Prijava štete iz automobilske odgovornosti

Prije ispunjavanja podataka potrebnih za prijavu štete, molimo Vas da obavezno pročitate sljedeće informacije:

  • Informacije o obradi podataka

 

*Nastavkom na online prijavu štete izjavljujete da svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujete istinitost i potpunost datih informacija, te da ćete snositi sve zakonske posljedice u slučaju neistinitih i/ili nepotpunih informacija, te da jeste upoznati sa pravom GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo da naplatu regresnih potraživanja prema trećim licima odgovornim za nastanak štetnog događaja.

KORAK 1/8 KORAK 2/8 KORAK 3/8 KORAK 4/8 KORAK 5/8 KORAK 6/8 KORAK 7/8 KORAK 8/8 Provjera upisanih podataka

PODACI O UZROČNIKU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...