Skoči do sadržaja

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo pružilo podršku dječijem horu Superar

23. December 2018
hor Superar i GRAWE

SUPERAR je visokokvalitetni muzički program osnovan u Beču od strane institucija Caritas Beč, Hor Bečkih dječaka, te Wiener Konzerthaus.

U Bosni i Hercegovini „SUPERAR u BiH“ započeo je svoj rad u 2016. godini sa ciljem da djeci i mladim ljudima pruži šansu da ojačaju svoje samopouzdanje i razviju kreativnost kroz poseban muzički program kreiran od strane renomiranih umjetnika u cilju pozitivnog razvoja ličnosti.

Superar u BiH nudi horsko pjevanje, potpuno besplatno i direktno uključeno u obrazovni sistem, bez selekcije i segregacije. Prioritet programa su djeca i mladi ljudi koja ne mogu imati pristup kvalitetnom muzičkom obrazovanju, djeca koja su na određene načine odbačena od sredine – djeca sa smetnjama u razvoju, kao i djeca različite socijalne, društvene, etničke, te vjerske pripadnosti.

SUPERAR BiH hor je 23.12.2018. imao nastup u Narodnom pozorištu u Sarajevu na ceremoniji: “Nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice!”

Nastup je bio upotpunjen i velikodušnom podrškom GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo koje je dječici donacijom u iznosu 3000KM omogućilo nove majice, klavijaturu i dodatne orff instrumente, u nadi da će im to olakšati dalju muzičku naobrazbu.

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo je austrijska kompanija s nepuna 2 stoljeća postojanja sa tradicijom i iskustvom poslovanja matičnog društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG iz Austrije.

GRAWE osiguranje svoje poslovanje zasniva na održivom razvoju ali I društveno – odgovornom poslovanju. Svojim fer i korektnim odnosima spram klijenata I širokom paletom proizvoda stanovništvu BiH nudi sigurnost i stabilnost.

Ove godine GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo slavi slavi svoj 20. rođendan. Za vrijeme svih tih uspješnih 20 godina postojanja, GRAWE osiguranje je osiguranje na strani čovjeka, pogotovo na strani onih najmlađih i najvažnijih – djece.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...