Skoči do sadržaja
?

Najčešća pitanja

1. Šta osigurava GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo u osiguranjima malog i srednjeg poduzetništva?

  • GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo u osiguranjima malog i srednjeg poduzetništva nudi osiguranja poslovnih prostora, opreme u tim prostorima, robe i zaliha robe.

 

2. Ko može sklopiti osiguranje?

  • Osiguranje može sklopiti firma kao vlasnik, odnosno korisnik predmeta osiguranja.

 

3. U slučaju promjene stanja u objektu jesam li dužan prijaviti promjene?

  • Svaku promjenu stanja u objektu potrebno je prijaviti Osiguravaču.

 

4. Šta znači osiguranje na Prvi rizik?

  • Suma osiguranja se u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a najviše do stvarne vrijednosti. Osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na Prvi rizik.

 

5. Da li postoji mogućnost osiguranja objekta koji nije u potpunom vlasništvu ugovarača?

  • Može se osigurati objekat koji nije u vlasništvu ugovarača osiguranja, ali uz saglasnost istog.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...