Skoči do sadržaja
Kontakt centrala:
Centrala GRAWE d.d. Sarajevo + 387 33 772 500
Kontakt za upite o policama o policama:

      

Kontakt za upite o policama osiguranja:

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti br. 2, BiH 71 000 Sarajevo

Tel:  +387 33 772 500

Fax: +387 33 772 501

E-mail: office.sarajevo@grawe.ba

Kontakt za upite o štetama:

 

 Kontakt za upite o policama osiguranja:

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti br. 2, BiH 71 000 Sarajevo

Tel:  +387 33 772 550

Fax: +387 33 772 501

E-mail: stete.sarajevo@grawe.ba

Kontakt za donacije, medije i zaposlenje:

 

Odjel marketinga:

Merima Hadžić, MA   

Referent za PR u odjelu marketinga

GRAWE d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti 2, 71 000 Sarajevo

Tel.  +387 33 772 608

       Fax. +387 33 772 501       

merima.hadzic@grawe.ba

 

Omer Branković, MA

Referent za marketing

GRAWE d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti 2, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 772 558

Fax. +387 33 772 501

omer.brankovic@grawe.ba

 

                                                                                                                                         

       

                                                                                                                                                                       

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...