Inhalt:
Mapa Vama najbližih GRAWE ureda
Bosna i Hercegovina
Formulari i brojevi računa za uplatu premija osiguranja
f
GRAWE nekretnine d.o.o. Sarajevo
6
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo uspješno provodi proces pripajanja VGT Visoko
GRAWE eco

Svi tekući ugovori o osiguranju D.D. za osiguranje VGT Visoko nastavljaju da važe i u GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo. 

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, kao pravni sljednik, preuzima sve ugovore o osiguranju D.D. za osiguranje VGT, te su tekuće police D.D. za osiguranje VGT Visoko, pravno valjane i proizvode pravne učinke pod uslovima, pod kojim su zaključene do datuma isteka osiguranja.

Prava i obaveze iz svih ugovora o osiguranju D.D. za osiguranje VGT Visoko, do njihovog isteka navedenog na policama osiguranja, nastavljaju da važe i u GRAWE osiguranju d.d. Sarajevo.

 
GRAWE isplatilo klijentima po doživljenju životnog osiguranja preko 31 milion KM
foto

Isplatili smo 31.430.838,00 KM našim klijentima koji su doživjeli istek životnog osiguranja do kraja 2016. godine

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo ima najveću aktivu na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, u iznosu od: 169.573.732,71 KM.

Naša visoka stopa solventnosti od 260,94% je garant dugoročne stabilnosti za naše klijente.

Pogledajte video pregleda poslovanja GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, link: https://www.youtube.com/watch?v=kyAc2L1e6ls 

 
Kontakt

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Trg solidarnosti 2
71000 Sarajevo

+387 33 772 500 +387 33 772 501 office.sarajevo@grawe.ba