b

Kontakt

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Trg solidarnosti 2
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 772 500 Fax: +387 33 772 501 E-Mail: office.sarajevo@grawe.ba
Inhalt:

Kontakt za medije

 
 

Haris Ćorić, BA

Voditelj odjela marketinga

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

Trg solidarnosti 2, 71000 Sarajevo

Tel.:     +387 33 772 558

Fax:     +387 33 772 501

e-mail:  haris.coric@grawe.ba