Family

Kontakt

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Trg solidarnosti 2
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 772 500 Fax: +387 33 772 501 E-Mail: office.sarajevo@grawe.ba
Inhalt:

GRAWE FAMILY PLUS

 
Životno osiguranje za Vašu porodicu
 

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo se brine za Vas i Vašu porodicu. Brigom o Vama i  Vašim najdražima kreirali smo jedinstveni proizvod porodičnog životnog osiguranja GRAWE FAMILY PLUS, pomoću kojeg možete osigurati Vas i Vašeg bračnog, odnosno životnog saputnika. Ljubav vas spaja, a GRAWE osigurava.


Uz životno osiguranje može se ugovoriti i dodatno osiguranje životnih saputnika i njihove djece za slučajeve invaliditeta i smrti.


Porodično životno osiguranje GRAWE FAMILY PLUS Vam pruža slijedeće pogodnosti:

  • Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost članova jednoga domaćinstva 
  • Finansijska sigurnost – zaštita bračnih, odnosno životnih saputnika i njihove djece za slučajeve invaliditeta i smrti 
  • Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu 
  • Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

 

Obračun naknade kod porodičnog životnog osiguranja GRAWE FAMILY PLUS je slijedeći:
 
1. Kod isteka osiguranja/kod doživljenja:
• jedna suma životnog osiguranja
• cjelokupna dobit
 
2. Kod prirodne smrti (usljed bolesti) jednog ili oba osiguranika:
• jedna suma životnog osiguranja
• dobit do tada ostvarena
 
3. U slučaju smrti usljed nezgode jednog osiguranika:
• jedna suma dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode
• jedna suma životnog osiguranja
• dobit do tada ostvarena
 
4. U slučaju istovremene smrti usljed nezgode oba osiguranika:
• dvije sume dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode
• jedna suma životnog osiguranja
• dobit do tada ostvarena
 


Za Više informacija o programu osiguranja GRAWE FAMILY PLUS za Vas smo pripremili letak koji možete pogledati i/ili downloadovati na linku sa strane.
 
Za više informacija o programu osiguranja GRAWE FAMILY PLUS obratite se telefonski Odjelu za korisnike GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, direktno prodajnim zastupnicima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo ili posjetite Vama najbliži GRAWE ured.