a

Kontakt

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Trg solidarnosti 2
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 772 500 Fax: +387 33 772 501 E-Mail: office.sarajevo@grawe.ba
Inhalt:

GRAWE ELITE 20 PLUS

 
Najbolja kombinacija životnog osiguranja i zaštite u slučaju teške bolesti.
 

Život je lijep, ali je pun nepredviđenih događaja koji ga iznenada mogu napraviti teškim.

Budućnost ne možete predvidjeti, ali je možete olakšati osiguravajući se danas za bezbrižno sutra. Uz program osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS osiguravate Vaš život i istovremeno dobijate dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa 20 teških bolesti. GRAWE ELITE 20 PLUS objedinjava štednu komponentu sa istovremenom zaštitom i osiguranjem zdravlja osiguranika, gdje se osiguraniku u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti pruža finansijska sigurnost u razdoblju izlječenja.

GRAWE ELITE 20 PLUS – najkompletniji proizvod životnog osiguranja!

 • Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost
 • Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invaliditeta i smrti
 • Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete Vam donose zaradu
 • Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu
 • Najveći nivo sigurnosti – Uz osiguranje života i dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa teških bolesti - GRAWE ELITE 20 PLUS, možete zaključiti i osiguranje smrti kao posljedice nesretnog slučaja (UTZ), osiguranje za slučaj radne nesposobnosti (AUZ), kao i dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajni invaliditet (UI)
   

GRAWE ELITE 20 PLUS je najkompletniji proizvod životnog osiguranja zato što uz pokrića koja pokriva životno osiguranje (doživljenje isteka trajanja osiguranja, smrt usljed bolesti i smrt kao posljedicu nesretnog slučaja) bez posebnog dodatnog osiguranja imate i dodatnu osiguravajuću zaštitu za teške bolesti.

Analizirajući najčešće teške bolesti koje se dešavaju našim sugrađanima, kreirali smo listu od 20 najčešćih i novčano najzahtjevnijih bolesti, te smo u programu osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS pored životnog osiguranja, napravili i paket zaštite u slučaju nastupa sljedećih teških bolesti:

 • srčani infarkt
 • bypass-operacija koronarnih arterija
 • karcinom (maligni tumor)*
 • moždani udar, apopleksija
 • hronično (terminalno) oboljenje bubrega*
 • operacija na aorti
 • transplantacija organa*
 • zamjena srčanih zalistaka*
 • multipla skleroza
 • paraliza*
 • sljepoća*
 • dobroćudni tumor mozga*
 • koma*
 • hronično otkazivanje jetre (ciroza jetre)
 • terminalna hronično opstruktivna plućna bolest
 • gubitak udova*
 • teška traumatska povreda glave*
 • teške opekotine*
 • gubitak glasa i funkcije govorag
 • gluhoća (gubitak sluha)*
   

Osiguravajuće pokriće za djecu!

Uz GRAWE ELITE 20 PLUS, pored osiguranja Vašeg života i zaštite u slučaju nastupa neke od 20 teških bolesti osiguravamo i Vašu djecu. GRAWE će isplatiti osiguranu sumu u slučaju da kod djeteta osigurane osobe nastupi jedna od teških bolesti, koje su označene zvjezdicom. Osiguravajuće pokriće za djecu osigurane osobe vrijedi za svu sopstvenu i posvojenu djecu, a također i za još nerođenu djecu koja još nisu posvojena, koja su napunila 3, a nisu navršila 18 godina života. Svako dijete je osigurano četvrtinom osigurane sume odrasle osigurane osobe, i to do 7.500 EUR.

Ovaj program osiguranja je jedinstven, jer pored pokrića za doživljenje isteka ugovora, smrti usljed bolesti i smrti kao posljedice nesretnog slučaja, imate pogodnosti dodatne osiguravajuće zaštite za navedene bolesti; a pored svega ovoga i Vaša djeca bivaju osigurana.

Ugovaraču osiguranja se naknađuje:

1. Kod doživljenja:

 • cjelokupna osigurana suma
 • cjelokupna dobit


2. Kod nastupa određene teške bolesti:

 • cjelokupna osigurana suma
 • dobit do tada ostvarena
   

Nasljednicima se naknađuje:

3. Kod prirodne smrti osigurane osobe:

 • cjelokupna osigurana suma
 • dobit do tada ostvarena
   

4. U slučaju smrti osigurane osobe usljed nezgode:

 • cjelokupna osigurana suma
 • suma za smrt usljed nezgode, ukoliko je ista naznačena na zaključnici
 • dobit do tada ostvarena

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe.

Za Više informacija o programu osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS za Vas smo pripremili letak koji možete pogledati i/ili downloadovati linku sa strane.

Za više informacija o programu osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS obratite se telefonski Odjelu za korisnike GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo, direktno prodajnim zastupnicima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo ili posjetite Vama najbliži GRAWE ured.

 
 

Dodatno osiguranje od nezgode

Uz životno osiguranje možete zaključiti pojedinačno i porodično dodatno osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta (6 kombinacija):

Naziv
kombinacije

Osnovica za izračun invaliditeta (EUR)

Bolnička dnevnica (EUR)

Godišnja premija za pojedinačno osiguranje (EUR)

Godišnja premija za porodično osiguranje (EUR)

UI 1

9.100,00

6,00

25,00

43,00

UI 2

18.125,00

12,00

50,00

85,00

UI 3

27.200,00

18,00

75,00

128,00

UI 4

36.250,00

24,00

100,00

170,00

UI 5

22.000,00

15,00

62,00

105,00

UI 6

44.000,00

30,00

123,00

209,00

Pokriven je trajni invaliditet od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za izračun invaliditeta. Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine.

Kod porodičnog osiguranja osigurani su ugovarač osiguranja i bračni partner, odnosno životni saputnik sa 100% i djeca ugovarača osiguranja do navršene 15. godine života sa 50% koji žive u istoj kućnoj zajednici.