k

Kontakt

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Trg solidarnosti 2
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 772 500 Fax: +387 33 772 501 E-Mail: office.sarajevo@grawe.ba
Inhalt:

FORMULARI

 
 

 
 

Formulari iz osiguranja života i nezgode/nesretnog slučaja

Ime datoteke Datum Tip Veličina
Izmjena police životnog osiguranja pdf 0,19 MB
Zahtjev za reaktiviranje Osiguranje života pdf 0,03 MB
Izjava o gubitku police pdf 0,08 MB
Izjava o zdravstvenom stanju pdf 0,04 MB
Prijava radne nesposobnosti pdf 0,29 MB
Liječnički izvještaj pdf 0,32 MB
Prijava štete po osiguranju od nezgode pdf 0,28 MB
Prijava teške bolesti pdf 0,29 MB
Prijava smrtnog slučaja pdf 0,26 MB

Formulari iz osiguranja motornih vozila

Ime datoteke Datum Tip Veličina
Izjava osiguranika pdf 0,39 MB
Prijava štete AO pdf 0,32 MB
Prijava štete AK pdf 0,33 MB

Formulari iz osiguranja imovine

Ime datoteke Datum Tip Veličina
Zahtjev za promjene Osiguranje imovine pdf 0,04 MB
Izjava za reaktiviranje police Osiguranja imovine pdf 0,02 MB
Prijava štete po osiguranju imovine pdf 0,24 MB

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU PREMIJA OSIGURANJA

 
 

Životna osiguranja:

1990490006736309 - SPARKASSE BANK D.D.
3386902246785313 – UNICREDIT BANK D.D.
1320302010132013 – NLB BANKA D.D.
3060510000027638 – ADDIKO BANK D.D.
1610000004880178 – RAIFFEISEN BANK BiH D.D.
5550050018560529 – NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA

Neživotna osiguranja:

1990490056576073 - SPARKASSE BANK D.D.
3386902296532442 - UNICREDIT BANK D.D.
1320302010132304 - NLB BANKA D.D.
1320302010132110 - NLB BANKA D.D.
3060340000726774 - ADDIKO BANK D.D.
3060310000300412 - ADDIKO BANK D.D.
1610000004880275 - RAIFFEISEN BANK BiH D.D.
1610000004880372 - RAIFFEISEN BANK BiH D.D.
1860001046835082 - ZIRAATBANK BH D.D.
1941014525302102 – PROCREDIT BANK D.D.